De Willem Barentsz Stichting ondersteunt de medewerkers van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen bij het doen van veldwerk en het organiseren van expedities.


Over de stichting


Het Nederlands Poolstation op Spitsbergen


Expedities


Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen


U als sponsor


Financiële verslagen


Over de stichting

De Willem Barentsz Stichting kan geen beurzen of financiële steun bieden aan initiatieven, die niet plaatsvinden vanuit het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Adres: Aweg 30, 9718 CW Groningen
Kamer van Koophandel: 41010602
ING bankRekening: NL08 INGB 000 211 7483


Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Voorzitter:Maarten Loonen
secretaris:Annette Scheepstra
penningmeester:Frits Steenhuisen

De Willem Barentsz Stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI-instelling hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen. Daarmee komt uw gift volledig ten goede aan het doel van de stichting. Informatie die relevant is voor onze ANBI status vindt u hier.