De Willem Barentsz Stichting ondersteunt de medewerkers van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen bij het doen van veldwerk en het organiseren van expedities.


Over de stichting


Het Nederlands Poolstation op Spitsbergen


Expedities


Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen


U als sponsor


Financiële verslagen


U als sponsor

Met de Willem Barentsz Stichting bekostigen we het Nederlands Poolstation op Spitsbergen, veldwerk, expedities en publicaties van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nederlands Poolstation op Spitsbergen

We krijgen een subsidie vanuit het Nederlands Polair Programma voor een deel van het poolstation. In de periode van 2008 tot 2018 hebben we de ruimte kunnen verdubbelen dankzij het wasmiddel Ariel, dat ons ter gelegenheid van het Internationaal Pooljaar een subsidie gaf. Nu zijn we hard op zoek naar nieuwe sponsoren, die dit voor de volgende periode willen ondersteunen. Meer informatie in deze folder.

Veldwerk

Veldwerk in de poolgebieden kun je niet alleen doen vanwege de veiligheid. Bovendien nemen we graag studenten mee, die als onderdeel van hun studie ervaring kunnen opdoen. De kosten zijn helaas hoog en daarom is er steun nodig. Met steun van het Ubbo Emmiusfonds hebben we een crowd funding actie kunnen organiseren voor onderzoek aan de trek van de Noordse stern van Noord- naar Zuidpool.

Expedities

Deze stichting is begonnen met expedities naar Spitsbergen om het dorp Smeerenburg van de Nederlandse walvisvaarders uit de 17de eeuw op te graven. Recente expedities zijn de grootste Nederlandse expeditie SEES.NL met meer dan 50 onderzoekers in 2015 en de expeditie naar Jan Mayen in 2014 samen met de Nederlandse marine. Dit soort plannen zijn alleen te verwezelijken met hulp van derden. In 2020 willen we weer op expeditie: SEES.NL/2020.

Publicaties

We zien het als onze taak om naast wetenschappelijke artikelen ook te schrijven voor een breder publiek. Vaak moeten deze publicaties worden voorgefinancierd of zijn ze niet rendabel.

Het zijn niet alleen grote bedragen, die ons helpen. Ook met kleine bedragen zijn we erg blij. U kunt contact met ons opnemen, als u een gift overweegt via het volgende telefoonnummer: 050-7200449 (bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken en bellen we u terug). Samen met U willen we kijken wat we met Uw gift kunnen bereiken.

We zijn bezig om bij de belastingdienst als goed doel geregistreerd te staan waarmee we komen te vallen onder de ANBI regeling. Als U vermeld op het bankafschrift dat het een gift betreft, is het bedrag voor ons dan belastingvrij. Informatie die relevant is voor onze ANBI status vindt U hier.